Z dôvodu narastajúcich požiadaviek na profesionálne čistenie profilov a oceľových platní sme obstarali priebežné tryskacie zariadenie. Umožňuje materiál očistiť od korózie, okují a ďalších nečistôt. Následne profil ďalej spracuvávame.

Táto technólógia je nevyhnutnou súčasťou celého procesu pri výrobe zváraných konštrukcií a strojných súčastí. Odpadá nutnosť mechanicky očistiť povrch pred zváraním a niekoľko násobne zvyšuje kvalitu povrchovej úpravy či ide o lakovanie alebo žiarové zinkovanie.

  • Maximálny rozmer profilu: 1000x450mm
  • Maximálna vstupná dĺžka: 13m