STROJOVÝ PARK:

CNC dvojpaletové horizontálne obrábacie centrum

Na horizontálnom centre vieme flexibilne reagovať na kusovú výrobu z dôvodu rôznorodých upínaciích zariadení, ktorými máme toto centrum vybavené. Taktiež je vďaka dvom paletám zabezpečená aj vysoká produktivita frézovania vo veľkých sériach.

 • pojazdy X/Y/Z 500/500/500 mm
 • upínací kužeľ nástroja BT40
 • otáčky vretena: 15.000 ot/min.
 • plne polohovateľná 4-tá os, 0,001°

CNC vertikálne 5-osé obrábacie centrum

Vďaka 5-osej technológií a CAM softvéru vieme zákaznkovi ponúknuť dodávku tých najzožitejších komponentov.

 • pojazdy X/Y/Z 1016/508/635 mm
 • upínací kužeľ nástroja: SK40
 • otáčky vretena: 8.100 ot/min.
 • plne polohovateľná 4-tá a 5-tá os, 0,001°

CNC sústruh

Sústruženie dielov robíme na CNC riadenom sústruhu. Dokážeme vyrobiť tvarovo zložité súčastky z rôznorodých materiálov od oceľe cez zliatiny hliníka až po plasty. 

 • max. dĺžka obrobku: 535 mm
 • max. priemer obrobku: 270 mm
 • otáčky vretena: 4.000 ot/min.