Mikroúderový značiaci stroj slúži na popisovanie súčiastok vyrobených z rôznych materiálov (zliatiny hliníka, oceľ, plast), do ktorých sa elektromagnetickým kmitajúcim hrotom vyrážajú body. Takýmto spôsobom je možné vyraziť text, sériové čísla či dátumy. Značenie je rýchle, presné a nezmazateľné.

Zariadenie využívame hlavne na označenie strojných dielov sériovými číslami kde kladený dôraz na veľkosť, pozíciu a font písma.

  • veľkosť okna 110 x 90mm