Spoločnosť vznikla v roku 1995 ako malá rodinná firma. Postupne sa vypracovala na stálu a dôveryhodnú výrobnú spoločnosť na trhu, ktorá prekonala aj nepriaznivé obdobia. Dnes už disponuje vlastnou výrobnou halou, administratívnou budovou a skladovými priestormi. Stále sa posúva vpred, neustále zvyšuje odbornosť svojich zamestnancov a aplikuje nové technológie na výrobné procesy.

Firmou, ktorú môžu osloviť naši českí zákazníci je JAP CZECH s.r.o. Ide o našu druhú firmu, ktorá síce nemá výrobné priestory, no je určená pre realizáciu zákaziek v Českej republike.

Výsledkom našej doterajšej práce je množstvo spokojných klientov a realizovaných projektov.