Interiérové schodisko a oceľové komponenty použité v interiérových doplnkoch, 2013-2017.