JAP s.r.o.

 

 

Názov projektu: Inovácia výroby spoločnosti JAP, s.r.o.

 

Hlavný cieľ projektu: Inovácia výrobného procesu v spoločnosti JAP, s.r.o.

 

Hlavná aktivita projektu s názvom Ostatné inovačné opatrenia bola ukončená 31.5.2018.
Jednalo sa o nákup inovatívnych technológií do výrobného procesu. Konkrétne sa nakúpila
CNC technológia na rezanie materiálu plazmou/autogénom a priebežný tryskáč s valčekovým
dopravníkom. Technológie boli včlenené do výrobného procesu.

Nákupom týchto inovatívnych technológií a ich zavedením do výrobného procesu bude spoločnosť schopná vyrábať výrobky od fázy zadania požiadavky až po finálnu fázu samostatne, s veľkou flexibilitou a s využitím najmodernejších softvérových riešení. Realizáciou projektu spoločnosť zníži energetickú a finančnú náročnosť výroby, výrobný odpad bude minimálny a teda zníži aj zaťaženie životného prostredia. Predpokladá sa nárast záujmu o produkciu spoločnosti vďaka možnosti pružne a komplexne riešiť výrobný program a podporné služby s významnou automatizáciou, digitalizáciou a kustomizáciou na mieru požiadavkám zákazníka.

 

Výstupy projektu:     1 inovovaný výrobný proces

Nárast zamestnanosti v podniku o 3 nových pracovníkov.

 

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

www.opvai.sk                       www.partnerskadohoda.gov.sk