JAP s.r.o.

Poskytujeme trieskové obrábanie na CNC strojoch:

CNC horizontálne obrábacie centrum
500x500x500mm
upínací kužeľ nástroja BT40
otáčky vretena 15.000 ot/min.
plne polohovateľná 4-tá os, 0,001°

CNC sústruh
max. dĺžka obrobku 535mm
max. priemer obrobku 270mm
otáčky vretena 4.000 ot/min.

Ďalej poskytujeme:

Rezanie pásovými pílami
max. šírka rezu 510 mm
max. dĺžka materiálu 12 m

Zakružovanie profilov

Zváranie ocele, nezerovej ocele

Strihanie plechu na tabuľových nožniciach
max. šírka plechu 3000 mm
max. hrúbka plechu 10 mm