JAP s.r.o.

Poskytujeme trieskové obrábanie na CNC strojoch:

CNC horizontálne obrábacie centrum
pojazdy X/Y/Z 500/500/500mm
upínací kužeľ nástroja BT40
otáčky vretena 15.000 ot/min.
plne polohovateľná 4-tá os, 0,001°

CNC vertikálne 5-osé obrábacie centrum
pojazdy X/Y/Z 1016/508/635mm
upínací kužeľ nástroja SK40
otáčky vretena 8.100 ot/min.
plne polohovateľná 4-tá a 5-tá os, 0,001°

CNC sústruh
max. dĺžka obrobku 535mm
max. priemer obrobku 270mm
otáčky vretena 4.000 ot/min.

CNC rezacie centrum 
dĺžka stola 6m
šírka stola 2m
max. hrúbka rezania ocele pri technológií plazma: 30 mm
max. hrúbka rezania ocele pri technológií kyslík-acetylén: 150 mm

Ďalej poskytujeme:

Rezanie pásovými pílami
max. šírka rezu 510 mm
max. dĺžka materiálu 12 m

Zakružovanie profilov

Zváranie ocele, nezerovej ocele

Strihanie plechu na tabuľových nožniciach
max. šírka plechu 3000 mm
max. hrúbka plechu 10 mm