JAP s.r.o.

O spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1995 ako malá rodinná firma. Postupne sa vypracovala na stálu a dôveryhodnú výrobnúspoločnosť na trhu, ktorá prekonala aj nepriaznivé obdobia. Dnes už disponuje vlastnou výrobnou halou, administratívnou budovou a skladovými priestormi. Stále sa posúva vpred, neustále zvyšuje odbornosť svojich zamestnancov a aplikuje nové technológie na výrobné procesy. Výsledkom ich doterajšej práce je množstvo spokojných klientov a realizovaných projektov.