JAP s.r.o.

Sídlo:
JAP,s.r.o.
Staškov 1040
023 53 Staškov

IČO: 31632998
DIČ: 2020422426
IČ DPH : SK2020422426

Kancelária:
tel. +421 43 46 804, jap@jap-sk.eu

Vedúci ekonomického oddelenia:
Paluch Peter, tel. +421 907 828 355 peter.paluch@jap-sk.eu

Vedúci strojárskej výroby:
Paluch Peter, ml. , tel. +421 908 456 048 peter.paluch.ml@jap-sk.eu

Konateľ spoločnosti:
Paluch Jozef, tel. +421 905 425 241 jozef.paluch@jap-sk.eu